Joanpere Massana Blanch

(10.00-14.00 i 18.30-20.30)


La matèria i l’objecte com a elements tautològics.
Recorregut a través de la història de l’art per fixar-nos en la relació entre els materials tridimensionals i els objectes que representen i/o utilitzen en una funció conceptual. Recursos materials, formals, compositius i conceptuals.
Xerrada, debat, exposició i anàlisi de recursos, tècniques i materials.

Realització col·laborativa d’un projecte artístic, amb tots els participants.
Creació d’obres de formats grans a partir de capces de torrons. Finalització del projecte. Posada en comú i anàlisi.


Pau Minguet Sánchez

(16.30-18.30)


L’objecte trobat: canvis de context.
Després d’un repàs històric al voltant del concepte objecte trobat en el món de l’art (de principis del segle XX fins a l’actualitat) podrem veure, en un recorregut per l’espai urbà, com el gest, la mirada i la paraula poden canviar la nostra percepció sobre molts objectes.