Art i Territori 2019- disciplines

La temàtica dels porxos es treballarà des de disciplines tant diferents com...
   • l'arquitectura, 
   • la geometria,
   • la poesia concreta i visual, 
   • les arts plàstiques, 
   • el lettering,
   • la cal·ligrafia,
   • la geografia humana,
   • la cartografia