Els Porxos
Ets conscient d'aquest patrimoni col·lectiu que hem heretat?
Tens consciència de la seva funció de protecció i sociabilització?