Art i Territori (3-5 juliol 2019) - Matrícula

Matrícula

El curs ajunta disciplines humanístiques, artístiques i científiques amb la creativitat i quotidianitat.