Art i Territori 2019- Temàtica

Art i Territori 2019
El tema del curs d'enguany, 6a edició, gira entorn els porxos.
  
Els porxos són espais privats d'ús públic,
que transitem per aixoplugar-nos de la pluja o del bat de sol.

Saps quants n'hi ha al teu municipi? 
A Agramunt més de 100

Ets conscient de la dimensió de protecció i socialització dels porxos?
Com a comunitat, som conscients d'aquest patrimoni col·lectiu que hem heretat?